Reklama

Szukasz dobrego zawodu?

Opublikowano:
Autor:

Szukasz dobrego zawodu?  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Kultura Technik rachunkowości, elektryk, ślusarz – między innymi do takich zawodów przygotowuje Zespół Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie. Zajęcia prowadzone są w godzinach pozwalających na pracę i codzienne obowiązki. Wybierz kierunek najlepszy dla Ciebie.  Zajęcia będą prowadzone od lutego. Kontakt: 81 75 72 021  www.zs2milejow.edu.pl/ 

1b4d81d5937d6fac5c53023c941a7df3.jpg 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

To propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i  codziennych obowiązków. Wiemy jak istotną rolę odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. Ukończenie liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

Wszystkim licealistom szkoła  zapewnia możliwość kontynuowania nauki w Szkole policealnej dla dorosłych lub kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie  ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołę zawodową. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa raz w miesiącu)

Planowane rozpoczęcie zajęć to luty 2015 roku.

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

(policealna szkoła dla dorosłych)

 

Technik rachunkowości prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw i sprawdza dokładność dokumentów i rejestrów, wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności.

Praca: Absolwenci  mogą znaleźć zatrudnienie w działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach typowo finansowych, czyli w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych i innych firmach: m.in. jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą

Kształcenie trwa ogółem cztery semestry i obejmuje następujące kwalifikacje:

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego w szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników.

 

ŚLUSARZ

 

be37ae89ca43f38db011e10236bae5d4.jpg

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarze wyrabiają m.in. zamki, klucze, detale maszyn, okucia do drzwi i okien. Ślusarz zajmuje się również obróbką skrawaniem. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie, cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie.

Wykonuje wiele czynności prostych z dziedziny plastycznej i cieplnej (kucie, hartowanie itd.). Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu.

Praca: Ślusarze są zatrudniani w zakładach: usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, przemysłu wydobywczego, obsługi technicznej, naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski.

Kwalifikacja upoważniająca do wykonywania zawodu ślusarza:

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Treści nauczania przygotowujące do zawodu:

1. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej.

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej.

3. Wykonywanie połączeń materiałów.

4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą doświadczeni egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

ELEKTRYK

 

Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Praca: miejsce pracy elektryka jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem. Szczegółowe warunki pracy determinuje zajmowane przez niego stanowisko.

Elektryk pracujący przy kładzeniu nowych instalacji pracuje na budowie. W pogotowiu energetycznym będzie on często się przemieszczał i usuwał awarie. Elektrykodpowiedzialny za sieć elektryczną w zakładzie pracy będzie działał na jego terenie. Z kolei osoba zajmująca się elektromechaniką samochodową zwykle prowadzi warsztat, do którego przychodzą klienci.

Kwalifikacja upoważniająca do wykonywania zawodu elektryka:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych wyodrębnionej w zawodach:  elektromechanik, elektryk, technik elektryk.

Treści nauczania przygotowujące do zawodu:

1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

2. Konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele-egzaminatorzy OKE Kraków dla tej kwalifikacji.

 

SPRZEDAWCA

 

Zadania zawodowe sprzedawcy to organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowywanie produktów do sprzedaży, inkasowanie należności za sprzedane produkty, dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwianie reklamacji zakupionych towarów, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach, współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży itp.

Praca: Sprzedawca może być zatrudniony w różnych firmach handlowych na stanowiskach sprzedawcy lub magazyniera. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej (bez względu na jego standard i stosowaną formę sprzedaży) a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

Kwalifikacja upoważniająca do wykonywania zawodu sprzedawcy:

A.18. Prowadzenie sprzedaży wyodrębnionej w zawodach sprzedawca 

Treści nauczania przygotowujące do zawodu:

1. Organizowanie sprzedaży

2. Sprzedaż towarów

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele-egzaminatorzy OKE Kraków dla tej kwalifikacji.

 

TECHNIK EKONOMISTA NOWOŚĆ! 

 

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy; analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym..

Praca: wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting

Kwalifikacja upoważniająca do wykonywania zawodu technik ekonomista:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji wyodrębnionej dla zawodu technik ekonomista

Treści nauczania przygotowujące do zawodu:

1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków.

2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. 

3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań. 

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele-egzaminatorzy OKE Kraków dla tej kwalifikacji.

 

Zdjęcie

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE