Reklama

Reklama

Nowe ogniska koronawirusa w województwie

Opublikowano:
Autor:

Nowe ogniska koronawirusa w województwie - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Lubelski sanepid przedstawił nowe informacje dotyczących ognisk koronawirusa w województwie lubelskim

Reklama

 

Sytuacja epidemiologiczna w województwie lubelskim,
26 września 2020.
👉 liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym (ostatnia doba): 102 (3)
👉 liczba osób aktualnie objętych kwarantanną(ostatnia doba): 6579 (579)
👉 liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19
(ostatnia doba): 149 (23)
👉 liczba zakażeń wykazanych w powiatach woj. lubelskiego z ujętymi przypadkami mieszkańców
innych województw (ostatnia doba) : 2410 (60)
👉 liczba zgonów (ostatnia doba): 38 (0)
👉 liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 1799 (28)
👉 ogniska epidemiczne
 
W minionej dobie na terenie województwa lubelskiego zarejestrowano 2 nowe ognisko COVID-19 w SPZOZ w Puławach oraz DPS w Krzesimowie w powiecie świdnickim.
Na terenie województwa lubelskiego występuje 22 aktywnych ognisk (11 w fazie rozwojowej, 6 w fazie stabilnej, 5 w fazie wygaszania), w następujących powiatach:
• 1 w powiecie świdnickim – w fazie rozwojowej
• 1 w powiecie tomaszowskim – w fazie rozwojowej
• 6 w mieście Lublin, w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej, 2 w fazie wygaszania
• 2 w powiecie kraśnickim 2 w fazie stabilnej
• 2 w powiecie opolskim, 1 w fazie stabilnej oraz 1 w fazie wygaszania
• 1 w powiecie hrubieszowskim w fazie wygaszania
• 1 w powiecie łukowskim, 1 w fazie stabilnej
• 2 w powiecie puławskim w fazie rozwojowej
• 3 w powiecie łęczyńskim, w tym 1 w fazie wygaszania, 2 w fazie rozwojowej
• 1 w powiecie zamojskim w fazie rozwojowej
• 2 w powiecie bialskim (w tym 1nowe ognisko), 2 w fazie rozwojowej
 
Powiat świdnicki
Ognisko w DPS w Krzesimowie – ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6, w tym 3 pensjonariuszy i 3 pracowników
- liczba osób w kwarantannie: ponad 50 osób
- liczba osób hospitalizowanych: 5
- liczba osób izolowanych: 1
 
Powiat bialski
Ognisko w Szkole Podstawowej z Pododdziałem Przedszkolnym w Woskrzenicach – ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych: 3 (2 nauczycieli i 1 osoba z kontaktu)
- liczba osób poddanych kwarantannie: 189, w tym 52 uczniów, 3 nauczycieli, 134 członków rodzin
- liczba osób hospitalizowanych: 2
- liczba osób w izolacji domowej:1
 
Miasto Biała Podlaska
Ognisko rodzinne w Białej Podlaskiej – ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 3 (2 uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej, 1 członek rodziny)
- liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 67, m.in. 16 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej , 51 członków rodzin;
- liczba osób hospitalizowanych: 0
- liczba osób w izolacji domowej: 3
 
Powiat tomaszowski
Ognisko Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim –ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 68, w tym 36 osób z personelu i 32 uczniów
- liczba osób poddanych kwarantannie: 271, w tym 36 z personelu z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz 53 wychowanków; ze względu na pracę zakażonego nauczyciela kwarantanną objęto dodatkowo uczniów z 3 innych szkół: 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szarowoli, 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przeorsku oraz 156 uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim
- liczba osób przebadanych: 137 (personel + wychowankowie SOSW)
- liczba osób hospitalizowanych: 4
- liczba osób w izolacji domowej: 53
- liczba osób w izolatorium: 1
- kohortacja w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym: 15 wychowanków w izolacji oraz 6 w kwarantannie, 1 osoba (wychowanek) w izolacji w Domu Dziecka w Zwierzyńcu
 
Miasto Lublin
Ognisko w Domu Pomocy przy ul. Archidiakońskiej w Lublinie- ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5 pacjentów
- liczba osób poddanych kwarantannie: 30
- liczba osób przebadanych: 57
- liczba osób w izolacji w DPS: 5
- liczba osób hospitalizowanych: 0
 
Ognisko w Oddziale Chirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie -ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11, w tym 1 pacjent, 10 osób personelu medycznego
- liczba osób poddanych kwarantannie: 28
- badania realizowane przez szpital
- liczba osób hospitalizowanych: 1
- liczba osób w izolacji domowej: 7
- liczba osób w izolatorium: 1
 
Ognisko w Oddziale Zakaźnym SPSK 1 w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6, w tym 5 personel (4 pielęgniarki, 1 lekarz) 1 członek rodziny;
- liczba osób poddanych kwarantannie: 19, pozostałe w trakcie ustalania
- liczba osób przebadanych: 24
- liczba osób w izolatorium: 2
- liczba osób w izolacji domowej: 3
- liczba osób hospitalizowanych: 1
 
Ognisko po zorganizowaniu przyjęcia weselnego w Firleju –ognisko w fazie stabilnej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 22
- liczba osób poddanych kwarantannie: 29
- liczba osób przebadanych: 28
- liczba osób hospitalizowanych: 0
- liczba osób w izolacji domowej: 22
 
Ognisko po przyjęciu zorganizowanym z okazji 18-tych urodzin – ognisko w fazie wygaszania
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 22 (2 aktywnych)
- liczba osób poddanych kwarantannie: 0
- liczba osób w izolacji domowej: 1
- liczba osób w izolatorium: 1
- liczba osób hospitalizowanych : 0
 
Ognisko po przyjęciu urodzinowym– ognisko w fazie rozwojowej powiązane z PSSE Kraśnik
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
- liczba osób poddanych kwarantannie: 10
- liczba osób przebadanych: 15
- liczba osób w izolacji domowej: 8
- liczba osób hospitalizowanych: 3
 
Powiat kraśnicki
Ognisko dotyczące pracowników firmy hydraulicznej w Kraśniku - ognisko w fazie stabilnej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6 ( 3 pracowników i 3 osoby z kontaktu)
- liczba osób poddanych kwarantannie: 15
- liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 7
- liczba osób w izolacji domowej: 5
- liczba osób hospitalizowanych: 1
- liczba zgonów: 1
 
Ognisko w Centrum Dializ w Kraśniku – ognisko w fazie stabilnej
-liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
- liczba osób poddanych kwarantannie: 60
- liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu - 103
- liczba osób przebadanych: 84
- liczba osób w izolacji domowej: 3
- liczba osób hospitalizowanych: 7
- liczba zgonów: 1
 
Powiat łęczyński
Ognisko w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej – ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7
- liczba osób poddanych kwarantannie: 41
- liczba osób przebadanych: 11
- liczba osób hospitalizowanych: 0
- liczba osób w izolacji domowej: 7
Ognisko w Kopalni Bogdanka – ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 17
- liczba osób poddanych kwarantannie: 106
- liczba osób przebadanych: 88
- liczba osób w izolacji domowej: 17
Ognisko związane z kontaktami rodzinnymi i zawodowymi –ognisko w fazie wygaszania
- liczba osób w ognisku: 7 (2 aktywne zakażenia)
- liczba osób poddanych kwarantannie: 3
- liczba osób przebadanych: 27
- liczba osób w izolacji domowej: 2
-liczba osób hospitalizowanych : 0
Powiat opolski
Ognisko w Domu Seniora w Chodlu- ognisko w fazie stabilnej
-liczba osób potwierdzonych w ognisku: 27
- liczba osób poddanych kwarantannie: 43
- liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 5
- liczba osób przebadanych: 40
- liczba osób w izolacji domowej: 18
-liczba osób hospitalizowanych : 9
Ognisko rodzinne –ognisko w fazie wygaszania
- liczba osób w ognisku: 6 (5 osób pod nadzorem PSSE Opole Lubelskie, 1 osoba pod nadzorem PSSE Lublin)
- liczba osób poddanych kwarantannie: 0
- liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 0
- liczba osób hospitalizowanych 3
- liczba osób w izolacji domowej: 3
Powiat hrubieszowski
Ognisko w SPZOZ w Hrubieszowie w Oddziale Pulmonologii i Neurologii – ognisko w fazie wygaszania
- liczba osób w ognisku: 29, w tym m.in. 9 pacjentów, 9 osób z personelu medycznego (1 aktywne zakażenie)
- liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 1
- liczba osób przebadanych: 323
- liczba osób hospitalizowanych:0
- liczba osób w izolacji domowej: 1
Powiat łukowski
Ognisko po organizacji przyjęcia weselnego –ognisko w fazie stabilnej
- liczba osób w ognisku: 17 (8 aktywnych zakażeń)
- liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 8
- liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:0
- liczba osób przebadanych: 52
- liczba osób hospitalizowanych: 8
Powiat puławski
Ognisko – SPZOZ w Puławach, ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych: 7
- liczba osób w izolacji domowej: 5
- liczba osób hospitalizowanych: 2
- liczba nadanych decyzji kwarantanny: 19
- liczba osób na kwarantannie: 33
- liczba osób w nadzorze: 2
Ognisko w Domu Dziecka w Puławach –ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 12 (6 pracowników, 2 osoby z kontaktu, 4 wychowanków)
- liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 210
- liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:1
- liczba osób przebadanych: 38
- liczba osób przekazanych do szpitali: 2
- liczba osób w izolacji domowej: 10
Miasto Zamość
Ognisko rodzinne powiązane ze środowiskiem pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zamościu – ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5, w tym 4-osobowa rodzina i 1 osoba z kontaktu z pracy;
- liczba osób objętych kwarantanną: 28;
-liczba osób przebadanych: 5
- liczba osób zaplanowanych do badań: 23
- liczba osób przekazanych do szpitali: 1
- liczba osób w izolacji domowej: 4
👉 badania laboratoryjne
Na terenie województwa lubelskiego działa 9 laboratoriów, które w minionej dobie przebadały łącznie 689 osób.
Laboratorium WSSE w Lublinie wykonuje badania w ramach nadzoru osobom, które objęte są kwarantanną. Przebadano 55 osób.
Osiem laboratoriów: WIHE w Puławach, RCKIK, UM w Lublinie, Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej SPSK 1 w Lublinie, Laboratorium badawczo-rozwojowe VITAGENUM w Lublinie, Laboratorium Analityczne w Zamościu, Laboratorium Mikrobiologiczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej oraz Laboratorium Analiz Lekarskich Alab w Lublinie wykonują badania dla podmiotów leczniczych.
• Laboratorium WIHE w Puławach przebadało 47 osób.
• Laboratorium RCKiK przebadało 236 osób.
• Laboratorium Uniwersytetu Medycznego przebadało 0 osób.
• Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej SPSK 1 w Lublinie przebadał 14 osób.
• Laboratorium badawczo-rozwojowe VITAGENUM w Lublinie przebadało 280 osób.
• Laboratorium Analityczne w Zamościu przebadało 31 osób.
• Laboratorium Mikrobiologiczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej przebadało 22 osoby.
• Laboratorium Analiz Lekarskich Alab Lublin przebadało 4 osoby.
 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE