Reklama

Reklama

Ponad 100 zakażeń w Lubelskiem. Są zachorowania w powiecie łęczyńskim

Opublikowano:
Autor:

Ponad 100 zakażeń w Lubelskiem. Są zachorowania w powiecie łęczyńskim - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Na terenie województwa lubelskiego potwierdzono pozytywnymi 106 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Reklama

Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w wojedwództwie lubelskim dotyczą:

1.     Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

2.     Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

3.     Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

4.     Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

5.     Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

6.     Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

7.     Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

8.     Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

9.     Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,

10.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,

11.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

12.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

13.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

14.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

15.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,

16.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

17.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

18.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

19.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

20.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

21.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

22.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,

23.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, narażenie w trakcie ustalania,

24.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, narażenia nie ustalono,

25.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Chełma, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

26.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu chełmskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

27.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,

28.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,

29.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

30.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu opolskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

31.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

32.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

33.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

34.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

35.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

36.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

37.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

38.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

39.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

40.  Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

41.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

42.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

43.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

44.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

45.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

46.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

47.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

48.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

49.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

50.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

51.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

52.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

53.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,

54.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

55.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu łukowskiego, narażenia nie ustalono,

56.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu kraśnickiego, narażenia nie ustalono,

57.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Lublina, narażenia nie ustalono,

58.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

59.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

60.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

61.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Zamościa, narażenia nie ustalono,

62.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

63.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

64.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu bialskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

65.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,

66.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu bialskiego, narażenie w trakcie ustalania,

67.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,

68.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Białej Podlaskiej, narażenie w trakcie ustalania,

69.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,

70.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,

71.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

72.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,

73.  Mężczyzny w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu puławskiego, narażenie w trakcie ustalania,

74.  Kobiety w wieku powyżej 60 lat z powiatu puławskiego, narażenia nie ustalono,

75.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,

76.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

77.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

78.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

79.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu ryckiego, narażenia nie ustalono,

80.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubartowskiego, narażenie w trakcie ustalania,

81.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

82.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,

83.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu świdnickiego, narażenia nie ustalono,

84.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

85.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

86.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

87.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

88.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

89.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu hrubieszowskiego, narażenia nie ustalono,

90.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

91.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,

92.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

93.  Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

94.  Mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat z Lublina, narażenie w trakcie ustalania,

95.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu radzyńskiego, narażenia nie ustalono,

96.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu łęczyńskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

97.  Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu lubelskiego, narażenie w trakcie ustalania,

98.  Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu zamojskiego, narażenia nie ustalono,

99.  Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z Zamościa, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

100.                Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu hrubieszowskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

101.                Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

102.                Mężczyzny w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu włodawskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

103.                Kobiety w przedziale wieku 41-60 lat z powiatu chełmskiego, narażenia nie ustalono,

104.                Mężczyzny w wieku powyżej 60 lat z powiatu chełmskiego, styczność z przypadkiem potwierdzonym,

105.                Kobiety w przedziale wieku 0-20 lat z powiatu krasnostawskiego, narażenia nie ustalono,

106.                 Kobiety w przedziale wieku 21-40 lat z powiatu krasnostawskiego, narażenia nie ustalono.

W kraju mamy  2236 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw:
mazowieckiego (318),
małopolskiego (268),
śląskiego (218),
pomorskiego (199),
łódzkiego (155),
kujawsko-pomorskiego (153),
dolnośląskiego (140),
świętokrzyskiego (139),
lubelskiego (138),
podkarpackiego (137),
zachodniopomorskiego (111),
wielkopolskiego (106),
podlaskiego (57),
opolskiego (53),
warmińsko-mazurskiego (35),
lubuskiego (9).

Z powodu #COVID19 zmarły 2 osoby (wiek-płeć, miejsce zgonu): 79-M Warszawa, 46-M Kraków.
Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 56 osób (wiek-płeć, miejsce zgonu): 55-M, 75-M Kędzierzyn-Koźle, 67-M Opole, 71-K, 89-M Ostróda, 83-M Łuków, 61-K Tomaszów Lubelski, 67-M Krasnystaw, 62-M Raciążek, 74-K Kutno, 79-M Łódź, 90-K, 74-M, 59-K, 74-K, 88-K, 91-M, 77-K Poznań, 78-M Gliwice, 63-M Chorzów, 70-K Racibórz, 75-K Kędzierzyn-Koźle (mieszkanka woj. śląskiego), 61-M Płońsk, 79-K Sochaczew, 70-M Warszawa, 82-M Starachowice (mieszkaniec woj. mazowieckiego), 59-M Jarosław, 77-M, 73-M Przemyśl, 91-K Rzeszów, 87-M, 62-K, 78-K Łańcut, 83-K Sucha Beskidzka, 73-M, 88-K, 88-M, 85-M Nowy Sącz, 79-M, 74-M, 72-M Kraków, 46-K Izdebnik, 65-M Kraków (mieszkaniec woj. świętokrzyskiego), 81-K Starachowice, 85-M, 76-K, 75-K Końskie, 70-M Kielce, 61-M, 68-M, 73-M, 74-K, 77-M Gdańsk, 70-M Kościerzyna, 72-M Gdynia, 91-K Puck.
Liczba zakażonych koronawirusem: 104 316; 2 717 osób nie żyje.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE