Przed wyborami kolej na kolej?

wiadomosci Wraca temat Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. Przy okazji podpisania porozumienia w tej sprawie wspomina się o "przeanalizowaniu możliwości budowy kolei z Lublina do Łęcznej". Na mapie obok, to niebieski kawałek toru opisany w legendzie jako opcja budowy. Tyle konkretów.

tubalecznej.pl

Opublikowano: 22 czerwca 2020 06:20 | Aktualizacja: 22 czerwca 2020 06:20

Porozumienie między PKP Polskie Linie Kolejowe i zarządem Województwa Lubelskiego podpisane zostało w minioną sobotę w Lublinie. Dotyczy powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej i zapewnienia w ten sposób lepszy dostęp do kolei dzięki budowie nowych przystanków i linii, bo - jak ocenił marszałek Jarosław Stawiarski - województwo lubelskie dysponuje jedną z najrzadszych sieci kolejowych w kraju.

Podpisany dokument dotyczy współpracy przy opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej LKA.

– Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu - mówił minister Andrzej Adamczyk, dodając, że byłaby również "potężnym impulsem rozwojowym dla Łęcznej i Janowa Lubelskiego, do których obecnie pociągi nie dojeżdżają".

 - LKA ma umożliwiać szybki i sprawny dojazd do stolicy województwa m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika. Przeanalizowana zostanie możliwość budowy nowych linii kolejowych z Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraju oraz z Lublina do Łęcznej. Rozważona zostanie też elektryfikacja odcinka Lublin-Łuków i budowa nowej łącznicy do Lotniska Lublin od Chełma - poinformowała Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.  

Koncepcja LKA opracowana ma być w latach 2020-2021. Szacowany koszt to ok. 400 tys. zł. Województwo pokryje połowę kosztów opracowania, pozostałą część sfinansują PKP PLK, które zajmą się też przeprowadzeniem przetargu na wybór wykonawcy koncepcji oraz nadzorem nad jej przygotowaniem. Powstanie koncepcji umożliwi opracowanie studium wykonalności, które określi szczegółowy zakres prac. Budowa kolei planowana jest w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Jolanta Chwałczyk