Reklama

Spiczyn: Wójt Szczęsna ukarana upomnieniem

Opublikowano:
Autor:

Spiczyn: Wójt Szczęsna ukarana upomnieniem  - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Kary domagał się Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Komisja Orzekająca nałożyła na Dorotę Szczęsną karę upomnienia.

Wójt nieobecna na rozprawie

Sprawę naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez wójt gminy Spiczyn, Dorotę Szczęsną, badała Regionalna Komisja Orzekająca przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Inspektorzy RIO dopatrzyli się uchybień podczas kompleksowej kontroli gospodarki finansowej prowadzonej w UG Spiczyn w od 20 lutego do 11 kwietnia 2018 roku. Za naruszenie dyscypliny finansów publicznych grożą sankcję - od upomnienia, przez naganę, do zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi maksymalnie do lat pięciu. RKO orzekła, że wójt Spiczyna jest winna naruszenia dyscypliny finansów publicznych i orzekła wobec niej "najniższy" wymiar kary tj. upomnienie.

Ukarania Doroty Szczęsnej domagał się rzecznik dyscypliny finansów publicznych. Jego wniosek był rozpatrywany na rozprawie w dniu 14 lutego br., na której nie było wójt Spiczyna.  Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez wójta polegało na "zawarciu w dniu 29 listopada 2016 roku umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2017 roku, bez określenia przewidywanej ilości odbieranych odpadów, a przez to wysokości zaciągniętego zobowiązania, przy czym - biorąc pod uwagę ustaloną w umowie cenę jednostkową oraz przewidywaną ilość odpadów wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia - na dzień zawarcia umowy kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy na 2017 rok na te usługi przekroczono o 104.792,89 zł".
Przewinienie: Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

  "Przy zawieraniu umów należy przestrzegać zasad zaciągania zobowiązań do wysokości kwot zaplanowanych w budżecie gminy (...)" - pouczają członkowie organu kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego. Jak czytamy w uzasadnieniu orzeczenia "29 listopada 2016 roku gmina Spiczyn zawarła umowę, której przedmiotem było świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Spiczyn oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), w okresie od 1 stycznia - 31 grudnia 2017 roku". Z ramienia zamawiającego umowę podpisała wójt gminy przy kontrasygnacie skarbnika p. Joanny Grabowskiej. W § 4 umowy określono cenę jednostkową za odbiór i zagospodarowanie 1 mg odpadów komunalnych w wysokości 507,97 brutto, zgodnie z ofertą. W umowie nie określono łącznej wysokości wynagrodzenia ani szacunkowej ilości odpadów, które wykonawca zobowiązany był odbierać. Wójt gminy w toku kontroli złożyła wyjaśnienia, w których wskazała m.in., że w momencie zawierania umowy nie była w stanie dokładnie obliczyć ilości odebranych odpadów.

Komisja Orzekająca nie dopatrzyła się okoliczności zwalniających wójt z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. "Komisja uznała, że fakt naruszenia dyscypliny finansów jest bezsporny", a "podnoszone przez Obwinioną okoliczności wpływają na stopień winy, jednak nie wyłączają jej całkowicie". Nałożenie kary upomnienia jest w ocenie Komisji "adekwatne do stopnia naruszenia ładu dyscypliny finansów publicznych", a wymierzona kara  ma cele "zapobiegawcze i dyscyplinujące" w stosunku do wójta. Komisja ma nadzieję, że sam fakt ukarania odniesie funkcję prewencyjną i spowoduje zmianę dotychczasowego postępowania.

Komisja, wymierzając karę, nie brała pod uwagę negatywnej opinii wystawionej wójt przez poprzednią przewodniczącą Rady Gminy - czytamy w uzasadnieniu orzeczenia.

 Tego, czy wójt Dorota Szczęsna odwoła się od orzeczenia komisji orzekającej, nie udało nam się ustalić. Obwinionej przysługuje odwołanie do Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów. Wysłaliśmy zapytanie na adres mailowy wójt i Urzędu Gminy w Spiczynie, ale do zamknięcia składu gazety nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Zatarcie ukarania z mocy prawa nastąpi po upływie dwóch lat od dnia wykonania kary lub przedawnienia jej wykonania. Wówczas odpis orzeczenia Komisji będzie mógł być usunięty z akt osobowych włodarza gminy Spiczyn.

Komisja Orzekająca zobowiązała Dorotę Szczęsną do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa kosztów postępowania w wysokości 327,81 zł.

MS

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE