Reklama

Ludwin: Szkód górniczych więcej, a kasy mniej?

Opublikowano:
Autor:

Ludwin: Szkód górniczych więcej, a kasy mniej? - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Już za dwa lata Bogdanka ma wydobywać pierwszy węgiel ze złoża "Ostrów" w okolicach Ludwina. Radni gminy martwią się jednak, że do samorządowego budżetu wpadnie mniej pieniędzy z opłaty eksploatacyjnej, bo takie są plany rządu.  

Rada Gminy Ludwin 29 grudnia jednogłośnie przyjęła stanowisko wyrażające protest przeciwko rządowemu projektowi. Radni uważają, że proponowane zmiany uderzają w finanse gmin poprzez nieuzasadnione ograniczenie środków finansowych z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Jest to ważne w kontekście uzyskania przez LWB koncesji na wydobycie węgla ze złoża "Ostrów", które znajduje się na terenie gminy Ludwin. Wydobycie ma się zacząć około 2020 roku. Planowana jest także budowa szybu wentylacyjno-zjazdowego w Dratowie Kolonii. 

Kamil Kulig, fot. lw.com

(…)

Więcej w elektronicznym (CZYTAJ TUTAJ) i papierowym wydaniu Wspólnoty (dostępnym w punktach sprzedaży).

Pełna treść stanowiska Rady Gminy Ludwin:

"W dniu 14 listopada 2017r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej (druk UD118). Projekt ustawy przewiduje utworzenie Polskiej Agencji Geologicznej wykonującej zadania państwa z dziedziny geologii, w szczególności w zakresie badania, rozpoznawania i dokumentowania budowy geologicznej, opracowania perspektyw złożowych, pozyskiwania dostępu do zasobów surowców mineralnych, wód podziemnych i ciepła Ziemi, a także ich zagospodarowania i ochrony, bez względu na miejsce występowania.

Projekt w/w ustawy przewiduje również zmianę w obowiązującej ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017r. poz., 2126) która uderza w finanse gmin poprzez nieuzasadnione ograniczenie środków finansowych z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Obecnie wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zasilają w 60% budżet gminy a w 40% stanowią dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W proponowanym projekcie wpływy z tytułu opłaty stanowią w 60% dochód gminy, w 35% dochód Polskiej Agencji Geologicznej, a w 5% dochód NFOŚiGW, z zastrzeżeniem, iż łączna roczna wysokość dochodów gminy, nie może być wyższa niż 500 zł na jednego mieszkańca gminy.

Powiązanie wysokości opłat dla gmin z liczbą mieszkańców pozbawia gminy górnicze części przysługujących im dotychczas dochodów z opłaty eksploatacyjnej oraz nie przekłada się na rzeczywiste wydatki, jakie gmina ponosi w związku z prowadzoną na jej terenie działalnością górniczą.

Gminy będące beneficjentami dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej nie są związane normatywnymi wytycznymi, co do przeznaczenia tych dochodów, co wpisuje się w zasadę samodzielności. Górniczy charakter gmin wpływa na zwiększone potrzeby finansowe w zakresie zaspokajania ciążących na nich własnych zadaniach publicznych. Swoboda w realizacji tych zwiększonych potrzeb jest zasadna gdyż umożliwia uwzględnienie jej indywidualnego charakteru górniczego, który jest związany z zagrożeniami towarzyszącymi prowadzeniu działalności w zakresie wydobycia. Działalność górnicza wiąże się nie tylko z opłatą eksploatacyjną, ale głównie z powstałymi po wydobyciu szkodami górniczymi. Obszar Gminy Ludwin objęty jest w części granicą złoża „Bogdanka” oraz w części granicą złoża „Ostrów”, co stanowi ok. 60% powierzchni gminy objętej obszarem i terenem górniczym związanym z eksploatacją węgla kamiennego. Następstwem wydobycia węgla kamiennego systemem ścianowym „na zawał” są: zmiana poziomu wód gruntowych, wstrząsy sejsmiczne, deformacja powierzchni o parametrach I – IV kategorii terenu górniczego, z czym wiąże się osiadanie terenu do ok. 6 m wywołujące zniszczenia budynków, budowli oraz infrastruktury drogowej, wodociągowej czy kanalizacyjnej. Gmina w związku z taką działalnością ponosi zwiększone nakłady na realizację zadań własnych służących niwelowaniu powstałych szkód. W związku z powyższym zauważyć należy, iż górniczy charakter gminy wpływa na zwiększone potrzeby finansowe w zakresie realizacji zadań własnych.

Po przeanalizowaniu okoliczności towarzyszących prowadzeniu działalności w zakresie wydobycia oczywistym staje się fakt, iż istnieje ścisły związek pomiędzy zakresem realizacji zadań gminy a poborem opłaty eksploatacyjnej. Obawiamy się, że w związku z wprowadzanymi zmianami nie będzie gminy stać, aby zapewnić mieszkańcom normalny byt w i tak trudnym dla nich funkcjonowaniu na terenach objętych szkodami górniczymi powstałymi z tytułu wydobycia. Zadania własne gmin górniczych wymagają większych nakładów finansowych, co nie zawsze powiązane jest z liczbą ludności. Realizacja niektórych zadań uzasadnia przyznanie zryczałtowanej kompensaty w postaci wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Podkreślić należy, iż opłata eksploatacyjna wypłacana jest w momencie wydobycia a powstałe szkody górnicze występują przez wiele lat, co wiąże się z długofalowym procesem naprawiania ich a tym samym ponoszenia kosztów przez gminę.

Naszym zdaniem nowelizacja art. 141, ust.1 i 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z treścią projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej jest niekonstytucyjna, ponieważ wprowadza znaczne ograniczenie środków finansowych z tytułu opłaty eksploatacyjnej do budżetu gminy. Zmiana ta ingeruje w samodzielność gminy, którą gwarantuje art. 165, ust. 2 Konstytucji RP.

W związku z naszymi obawami wynikającymi z wprowadzonych zmian, Rada Gminy Ludwin stanowczo protestuje przeciw projektowi nowelizacji art. 141, ust. 1 i 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze w projekcie ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. "

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE